Tag: bez internetu

11 stycznia 2024

Podczas instalacji systemu Windows 11 gdy dochodzimy do ekranu z opcją połączenia do internetu, wykonujemy następujące czynności: Instalator uruchomi się ponownie, przechodzimy kolejne etapy a w oknie połączenia z internetem będziemy mieli opcję przejścia dalej bez połączenia z internetem.